Uživanje u mladom vinu


31.10.2019

Mlado vino, proizvod je u procesu dozrijevanja vina, a o njemu možemo govoriti kada završi proces fermentacije, odnosno kada je šećer prevrio do kraja ili do željenog stupnja. Upravo ovih dana, u vinariji Poletti je završila fermentacija, i sada službeno možemo govoriti o mladom vinu! Naravno, njega vina niti sada ne prestaje. Mlado vino potrebno je maknuti s taloga čim je završila fermentacija, kako ne bi došlo do mana u okusu i boji, a nakon toga slijedi prvi pretok koji se obično napravi 14 do 30 dana po završetku procesa fermentacije. Isti se može izvršiti zatvoreno, odnosno bez prisutnosti zraka, te s laganim, srednjim ili jačim zračenjem. Kako bi vino živjelo i odraslo onako kako vinari to žele, potrebno je uplitati se u život samoga vina i pružiti mu pažnju i njegu kako bi dobro sazrilo i u konačnici pružalo savršeno uravnoteženi okus, boju i miris. U narednom periodu, dolazi i Martinje, odnosno krštenje mladog vina. Svetog Martina tradicija drži zaštitnikom vinara i vinograda te se na njegov dan u mnogim zemljama i krajevima krsti mlado vino. Pažljiva briga i njega, potrebna je u svakome trenutku, od same obrade tla, njegovanje vinove loze, pažljive berbe i sva briga i užici koji dolaze nakon toga.