Užitak i strast
Prva_ukras1
Sunce i more Mediterana, zemlja crvenica, vinova loza i maslina pretočeni u vino i maslinovo ulje postajali su nektar za zdrave i bolesne, siromašne i bogate, ljude i bogove.

Prva_ukras2